Rozširovacie moduly pre ústredne CAPTURE


XSAT 2 - 2 zónový modul rozšírenia

Zóny: 2 vyvážené vstupy, prepínač alarmu, inerciálna detektory - Výstupy: 16 normally open (NO) bez napätia - Spojenie: RS485 na zbernicu - Rozmery 80 x 55 mm - Napájanie 13,8 Vdc, max 40 mA - Kompatibilita: CAPTURE. Certifikát: IMQ - EN50131

XSAT 8 - 10 zónový modul rozšírenia

Zóny: 10 vyvážených vstupov, prepínač alarmu, inerciálna detektory - Výstupy: 8 normally open (NO) bez napätia - Spojenie: RS485 na zbernicu - Rozmery 80 x 55 mm - Napájanie 13,8 Vdc, max 75 mA - Kompatibilita: CAPTURE. Certifikát: IMQ - EN50131

XSAT 36 - 10/18 zónový modul rozšírenia

Zóny: 10 vyvážených vstupov a s pri použití modulu XEXP8 až do 18, prepínač alarmu, inerciálna detektory - Výstupy: 9 (relé + OCs) - Spojenie: RS485 na zbernicu - Rozmery 180 x 130 x 30 mm - Napájanie 13,8 Vdc - Kompatibilita: CAPTURE. Certifikát: IMQ - EN50131

Zbernicový modul rozšírenia XSAT HP MINI

Zbernicový rozširujúci modul s možnosťou pripojenia do 32 zbernicových (bus) vstupov / výstupov - 4 konfigurovateľné štandardné vyvážené vstupy / výstupy - RS485-sériové pripojenie na ústredňu - Pre programovanie je k dispozícií priamo na module USB port pre spojenie so softvérom XWIN.

Rádiový modul rozšírenia XSAT WS 2

Rádiový rozširujúci modul s možnosťou pripojenia 32 bezdrôtových zón, 64 rádiových ovládačov, 8 bezdrôtových sirén. Rádiová technolocha s FM anténou a frekvenciou 868 MHz zaisťuje rýchlu a bezpečnú komunikáciu zariadení. Používaný protokol na komunikáciu AVS: FBC.
Viac bezdrôtových zariadení a príslušenstva TU.

Zbernicový modul rozšírenia XSAT MINI

zóny: 3 rozpínacie kontakty (NC) - Výstupy 3 zopínacie kontakty (NO) bez napätia s maximálnou záťažou 50 mA - Zbernicový modul RS 485 - Napájanie 13,8 Vdc, 20 mA - Rozmery: 40 x 25 x 13 mm - Kompatibilita: Capture
Certifikát: IMQ - EN50131

RPT WS

Bezdrôtový opakovač - FM anténa 868 MHz - Dosah do 150 m vo voľnom priestranstve - Možnosť pripojenia až do 32 bezdrôtových zariadení - LED signalizácia stavu - Napájanie: 230 VAC/12 VDC - Rozmery: 210 x 210 x 70 mm - Kompatibilita: všetky AVS bezdrôtové zariadenia.

XSAT HP

Modul rozšírenia pre digitálne detektory s RS 485 sériovou komunikáciou

Vlastnosti: 4 programovateľné vstupy s možnosťou dojitého vyváženia; 1 vstup pre sabotážny okruh; 32 zbernicových RS485 detektorov AVS pri použití s ústredňami capture; 1 alarmové relé...