XSAT HP


Modul rozšírenia pre digitálne detektory s RS 485 sériovou komunikáciou

Vlastnosti: 4 programovateľné vstupy s možnosťou dojitého vyváženia; 1 vstup pre sabotážny okruh; 32 zbernicových RS485 detektorov AVS pri použití s ústredňami capture; 1 alarmové relé C/NC/NO; 8 bezpotencialových výstupov  pre pripojenie MR4/MR8 reléových kontaktov – programovateľné z CP; 1 výstup (max 50mA); na doske komunikátor PSTN; možnosť pripojenia GSM komunikátora XGSM; programovanie prostredníctvom xwin cez ústredňu alebo priamo XSAT HP  prostredníctvom HPWIN; napájanie 13,5V – 14,5V; rozmery inštalačných krytov: CONTXTREAM 330 x 420 x 107 mm,  CONTXTREAM-S 321 x 279 x 83 mm; pracovná teplota +5 / +40 °C; max prúdový odber pri použití 3,4 A zdroja 0,8A / 230VAC, pri použití 5,1 A zdroja 1,2A / 230VAC; pri použití iba dosky XSAT HP max 250mA s aktivovaným PSTN; batéria CONTXTREAM 18Ah, CONTXTREAM-S 7Ah; kompatibilné s ústredňami capture, xtream; možnosť použiťia samostatne.