Príslušenstvo k detektorom SPECTRUM


SSC

Strieška pre detektory SPECTRUM pre najlepšiu ochranu detektora pred vonkajšími vplyvmi .

SSD

Prídavný priestor pre SPECTRUM / 47 mm hrúbka - v sérií STD je súčasťou balenia - kompatibilita: RPT WS, INT4 WS, INT WS.

SSL

Voliteľné šošovky pre detektory SPECTRUM od 2,2 m inštalačnej výšky - nieje dostupný pre detektory WALL.

STA

Mechanický tamper pre detektory SPECTRUM.

KB

Nastaviteľný kĺbik pre detektory SPECTRUM ak je inštalovaný na 2,2 metra s SSI šošovkou, nieje dostupný pre SPECTRUM WALL, bez tamperu.

KBT

Nastaviteľný kĺbik pre detektory SPECTRUM ak je inštalovaný na 2,2 metra s SSI šošovkou, nieje dostupný pre SPECTRUM WALL, s tamperom.