Ústredne ALARMU


Ustredňa CAPTURE 8

CAPTURE 8/8: Ústredňa CAPTURE pre pripojenie max. 8 periférií v rôznych kombináciách (zbernica, NC/NO a bezdrôtové(s rádiovým modulom)), samozrejmosťou je možnosť pripojenie NC/NO prvkov iných výrobcov.

wireless | | RS485

Ústredňa CAPTURE 16

CAPTURE 8/16: Ústredňa CAPTURE pre pripojenie max. 16 periférií v rôznych kombináciách (zbernica, NC/NO a bezdrôtové(s rádiovým modulom)), samozrejmosťou je možnosť pripojenie NC/NO prvkov iných výrobcov. 8 Fyzických zón pre pripojenie NO/NC prvkov je priamo na doske pre použitie viacerých NC/NO prvkov je potrebný modul rozšírenia.

| | RS485

Ústredňa CAPTURE 32

CAPTURE 8/32: pripojenie max. 32 periférií v rôznych kombináciách (zbernica, NC/NO a bezdrôtové(s rádiovým modulom)), samozrejmosťou je možnosť pripojenie NC/NO prvkov iných výrobcov. 8 Fyzických zón pre pripojenie NO/NC prvkov je priamo na doske pre použitie viacerých NC/NO prvkov je potrebný modul rozšírenia. Pri použití viac ako 16 zbernicových prvkov je taktiež nutné použiť modul rozšírenia.

| | RS485

Ústredne CAPTURE M

Ústredne CAPTURE M až do 128 detektorov, cetrifikátom a väčšími rozmermy pre umožnenie inštalácie väčšieho akumulátora. Ústredne sú vo verziách 8/16; 8/32; 8/64 a 8/128. Ostatné vlastnosti sú rovnaké ako pri predchádzajúcich ústredniach. Priamo na ústredni možnosť pripojiť 16 zbernicových prvkov alebo 8 fyzických a za pomoci modulov až do 128 podľa ústredne.

| | RS485

Ústredne RAPTOR

Ústredne RAPTOR až do 128 bezdrôtových zón s obojsmernou komunikáciou. Ústredne sú vo verziách RT - 125 bezdrôtových zón, napájanie 230VAC, dotyková klávesnica; RK - 125 bezdrôtových zón, napájanie 230VAC, klávesnica; R - 125 bezdrôtových zón, napájanie 230VAC, bez klávesnice; RK LC - 125 bezdrôtových zón, napájanie batériou, klávesnica; R LC - 125 bezdrôtových zón, napájanie batériou, bez klávesnice.

Rádiový rozširujúci modul XSAT WS 2

Rádiový rozširujúci modul s možnosťou pripojenia 32 bezdrôtových zón, 64 rádiových ovládačov, 8 bezdrôtových sirén. Rádiová technolocha s FM anténou a frekvenciou 868 MHz zaisťuje rýchlu a bezpečnú komunikáciu zariadení. Používaný protokol na komunikáciu AVS: FBC.
Viac bezdrôtových zariadení a príslušenstva TU.

GSM komunikátor XGSM

GSM komunikátor prostredníctvom mobilného operátora posiela textové alebo hlasové správy v prípadoch spustenia poplachu, poruchy systému, potreby servisu. Taktiež umožňuje prijímať informácie z určených telefónnych čísel pre zmeny stavov v systéme. Používa aj protokol TCP-IP, ktorý používa na komunikovanie s aplikáciou "myAVSalarm". Aplikácia pri spustení požiada o prístup k ústredni poslaním správy do ústredne, ktorá vytvorí spojenie ústredne so zariadením. Toto nadväzovanie spojenie trvá do 1 minúty.

RS485

LAN komunikátor a web server EWEB PLUS

Komunikačné rozhranie eWEB PLUs je určené na zrýchlenie komunikácie s alarmom prostredníctvom internetu. Modul obsahuje pripojenie RJ-45 do siete LAN alebo WIFI. Kompatibilný je so všetkými ústredňami CAPTURE a prostredníctvom internetového prehliadača je možné kontrolovať stav systému v reálnom čase, ovládať systém a výstupy, kontrola pamäte udalostí, diagnostika, vylúčenie zón zo stráženia a zasielanie správ systému (alarm, porucha, servis) prostredníctvom e-mailu...

RS485

DIGIVOC

Hlasová syntéza s digitálnou knižnicou s viac ako 300 nahratými slovamy - Pripojenie : plug-in priamo na DPS ústredne alarmu - Modul má nahraté slová, ktoré skladá do celkov a umožňuje podávať hlasové informácie z klávesnice alebo hlasové správy pri poplachoch na mobilný telefón cez GSM alebo pevnú linku, ktorá je priamo na DPS ústredne.

RS485