Vypracovanie ponuky


Nezáväzná cenová ponuka

Moderné alarmy pomáhajú chrániť nie len náš majetok, ale aj životy našich drahých.

Návrh systému

Ak uvažujete okúpe elektronického zabezpečovacieho systému, zverte jeho inštaláciu odbornej firme. Nesprávne a neprofesionálne vykonaná inštalácia môže mať za následok nielen podstatné skrátenie záručných lehôt, ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov.

Váš systém navrhneme na základe odborného posúdenia objektu a požadovaného stupňa ochrany. Bežná je obhliadka miesta inštalácie našim špecialistom a vypracovanie ponukovej špecifikácie systému.

Vypracovanie ponuky

Pre vypracovanie nezáväznej a bezplatnej ponuky prosíme poslať:
   - pôdorysy objektu a jeho umiestnenie (v elektronickej forme)
   - doplňujúce informácie:
   - charakter objektu (rodinný dom, firma, administratíva, sklad, výrobná hala,
     alebo dielňa...)
   - objekt je dokončený alebo vo výstavbe, prípadne v rekonštrukcii
     (pred omietkami)
   - či je/bude v objekte klimatizácia alebo vzduchotechnika
   - prítomnosť zvierat v objekte

Návrh, dodanie a realizácia elektronických zabezpečovacích systémov pre certifikáciu podľa požiadaviek NBÚ postavených v súlade s príslušnými
STN EN.

Každý objekt je jedinečný, preto si vyžaduje návrh systému na mieru. Neváhajte nás preto kontaktovať pre vypracovanie ponuky pre VÁS.