Drôtové snímače JET


Interiérový detektor JET

Detektory JET sú digitálne senzory s kompenzáciou teploty, umiestnené v plastovom púzdre s moderným dizajnom a sférickou Fresnelovov šošovkou, ktorá poskytuje vyššiu kvalitu detekcie a lepšiu odolnosť proti zvieratám. Tri LED (modrá, žltá a zelená) indikujú stav detektora. Detektor má zabudovaný infračervený senzor označený ako QUARD, ktorý má rozdelenú plochu senzora na 4 sektory - tj. 2x viac ako konvenčné detektory - lepšie rozlišujú zmeny životného prostredia a poskytujú väčšiu odolnosť na zvieratá.

Detektory JET PA, JET DT a JED DTM sú v klasickom prevedení NC, zbernicovom prevedení RS486 a bezdrôtovom prevedení.

 


Dokumenty na stiahnutie (PDF):

Príbalový manuál JET PA (SK)
Príbalový manuál JET DT (SK)
Príbalový manuál JET PA (EN)
Príbalový manuál JET DT (EN)

Pre stiahnutie kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na uložiť cieľ odkazu ako...Používaním komponentov AVS je možné ušetriť až 30% energie.


Všetky detektory majú antimaskovaciu ochranu v prípade snahy znemožniť detekciu pohybu.


Akcelerometer
, nová technológia detekcie strhnutia a manipulácie s detektorom.


Digitálna technológia pre detekciu manipulácie s komponentom a zabránenie falošných poplachov.


Bezdrôtové zariadenia používajú frekvenciu 868 MHz, ktorá zaručuje spoľahlivosť prenosu a dosah cca 500 m.


Rýchle a presné spojenie s RS485 sériovou linkou.


Analógové komponenty sú plne kompatibilné aj s komponentami tretích strán.


K dispozícií je aj zvieracia šošovka pri zvieratách do 70 cm pohybujúcich sa v chránených priestoroch.