Ochranné a relé moduly


Izolátor a zosilňovač zbernice AMPLIBUS

AMPLIBUS - Izolátor a zosilňovač zbernice umožńuje izoláciu RS485 a zároveň znásobuje maximálnu dĺžku sériovej linky. Modul má jeden sériový vstup a dva výstupy s možnosťou komunikácie na vzdialenosť až 600 m.

Ochrana napájania PWOUT

2 Vdc vstupy a 5 výstupov, chránených poistkami s indikáciou LED. Rozmery: 80 x 55 x 20 mm, napätie 13,8 Vdc, 10 A.

RELÉ modul XMR 2

2 vymeniteľné relé - Pripojenie plug-in/ plochým káblom (nieje v balení modulu) - Rozmery: 30 x 45 x 20 mm - Kompatibilita: s expanzným modulom XSAT2 a XSAT8.

RELÉ modul MR 4

4 vymeniteľné relé - Pripojenie terminal blocks/ plochým káblom - Rozmery: 85 x 50 x 30 mm - Kompatibilita: so všetkými ústredňami

RELÉ modul MR 8

8 vymeniteľné relé - Pripojenie terminal blocks/ plochým káblom - Rozmery: 90 x 75 x 30 mm - Kompatibilita: so všetkými ústredňami

RELÉ modul MC01

Analytická karta pre rýchle kontakty, prepínač alarmu a inerciálnych senzorov - Ovládanie impulzov pomocou časovača - Rozmery 45 x 35 x 15 mm - Kompatibilita: Univerzálny modul.