Univerzálne moduly rozšírenia


Moduly pre pripojenie bezdrôtových detektorov AVS electronics do ústrední iných výrobcov. 

RPT WS

Bezdrôtový opakovač - FM anténa 868 MHz - Dosah do 150 m vo voľnom priestranstve - Možnosť pripojenia až do 32 bezdrôtových zariadení - LED signalizácia stavu - Napájanie: 230 VAC/12 VDC - Rozmery: 210 x 210 x 70 mm - Kompatibilita: všetky AVS bezdrôtové zariadenia.

INT4 WS

Bezdrôtový vysielač - FM anténa 868 MHz - Dosah do 150 m vo voľnom priestranstve - vstupy: 4 bezdrôtové zóny - Otvorené výstupy: 4 alarm + 4 tech. info -Prúdový odber: 35 mA - Rozmery: 102 x 75 mm - Kompatibilita: AVS bezdrôtové prvky a BIP / BIP 2 ovládač.

CONT INT 4 WS

Montážna krabica pre bezdrôtový vysielač INT 4 WS - Rozmery: 135 x 110 x 49 mm.

INT WS

Bezdrôtový vysielač - FM anténa 868 MHz - Dosah do 150 m vo voľnom priestranstve - vstupy: 32 bezdrôtové zóny - Relé výstupy: 8 alarm + 1 tamper -Prúdový odber: 250 mA - Rozmery: 192 x 110 mm - Kompatibilita: AVS bezdrôtové prvky a BIP / BIP 2 ovládač.

CONT SAT WX

Montážna krabica - Rozmery: 210 x 210 x 70 mm. Pripravené pre modul LCD W - Kompatibilné s INTW PCB.

XSAT HP

Modul rozšírenia pre digitálne detektory s RS 485 sériovou komunikáciou

Vlastnosti: 4 programovateľné vstupy s možnosťou dojitého vyváženia; 1 vstup pre sabotážny okruh; 32 zbernicových RS485 detektorov AVS pri použití s ústredňami capture; 1 alarmové relé...